Czym jest tłumaczenie przysięgłe i kiedy jest wymagane?

Czym jest tłumaczenie przysięgłe i kiedy jest wymagane?

tłumaczenia przysięgłe

W momencie, w którym musimy przetłumaczyć ważne, zagraniczne dokumenty lub konieczne jest przesłanie za granicę certyfikatów, które posiadamy jedynie w języku polskim, stajemy przed wyborem: tłumaczenie zwykłe czy przysięgłe? Czym się od siebie różnią i kiedy prawnie wymagane jest to drugie? Na te i inne pytania poznacie odpowiedzi w poniższym artykule.

Co to jest tłumaczenie przysięgłe i czym różni się od zwykłego?

Tłumaczenie przysięgłe to inaczej tłumaczenie uwierzytelnione. Od zwykłego tłumaczenia różni się tym, że może go dokonać wyłącznie tłumacz przysięgły, czyli osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia państwowe. Uprawnienia te, nadawane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości po pozytywnym ukończeniu egzaminu państwowego. Jeżeli tłumacz zna więcej języków obcych, aby pisać tłumaczenia przysięgłe, musi zdać osobny test na każdy z nich. Przykładowo włoski tłumacz przysięgły, który chciałby zająć się również tłumaczeniami z języka angielskiego, jest zmuszony do zdania kolejnego egzaminu.

Każde tłumaczenie przysięgłe posiada pieczęć i podpis tłumacza i jest wpisywane do repertorium, czyli specjalnego rejestru tłumaczeń przysięgłych. Odnotowuje się datę przyjęcia dokumentu przeznaczonego do tłumaczenia, a także datę wydania klientowi. Wpis powinien zawierać również oznaczenie zleceniodawcy, opis dokumentu, czyli formę, stan, liczbę stron, a także ilość wykonanych egzemplarzy. Tłumacz przysięgły ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne błędy, które mogą wyniknąć z tłumaczenia. W 2015 roku wprowadzono nawet karę pieniężną z tego tytułu.

Zwykłe tłumaczenie może zostać wykonane przez jakąkolwiek osobę znającą język obcy, nie musi to być nawet osoba, która ukończyła filologię. Tłumacz może z powodzeniem tłumaczyć książki czy instrukcje obsługi. Jednak nie jest upoważniony do tłumaczenia ważnych dokumentów, które mają trafić np. do urzędu. Takie akty czy certyfikaty muszą posiadać pieczęć tłumacza przysięgłego. To właśnie ta pieczęć odróżnia tłumaczenie przysięgłe od każdego innego.

Kiedy tłumaczenie zwykłe a kiedy przysięgłe?

Tłumaczenia książek, listów, stron internetowych, artykułów, broszur, katalogów i wielu podobnych dokumentów, nie wymagają pieczęci uwierzytelniającej. Możemy zlecić je każdej osobie, która zna płynnie interesujący nas język obcy. Nie jest nam potrzebny włoski tłumacz przysięgły jeśli chcemy jedynie przetłumaczyć np. instrukcję obsługi pralki zakupionej we Włoszech.

Uwierzytelnienia wymagają natomiast wszelkie dokumenty, które docelowo mają trafić do urzędu lub innej instytucji państwowej. Akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, akty notarialne, pełnomocnictwa, dokumenty rejestracyjne pojazdów, zaświadczenia o niekaralności, czy wysokości dochodów, oraz inne, wymagane przez daną instytucję dokumenty, muszą mieć moc urzędową. Tłumacz przysięgły języka włoskiego, angielskiego czy jakiegokolwiek innego, jest w pełni odpowiedzialny za swoją pracę i świadczy o poprawności tłumaczenia również swoim podpisem, pod groźbą kary pieniężnej.