Szkolenia dla handlowców, czyli jak negocjować?

Szkolenia dla handlowców, czyli jak negocjować?

szkolenia dla handlowców

Jedną z głównych umiejętności handlowca, oprócz tej oczywistej, czyli sprzedaży, jest umiejętność negocjacji. W świecie biznesu jest ona niezbędna, a dodatkowo przydaje się także w życiu codziennym. Negocjujemy bowiem zarówno w kontaktach biznesowych, rodzinnych, jak i społecznych. W sytuacjach zawodowych dobrze jest umieć skutecznie wynegocjować wszelkie warunki umów, ustalać korzystne dla nas warunki współpracy czy po prostu rozstrzygać kwestie sporne w firmie. Na czym dokładnie polega sztuka negocjacji, jakie jej style wykorzystać w kontaktach z klientami, a także gdzie i w jaki sposób możemy się jej nauczyć?

Na czym polega sztuka negocjacji?

Negocjacje to sekwencja wzajemnych posunięć, poprzez które strony dążą do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania konfliktu interesów, przy obustronnej świadomości częściowej wspólnoty interesów. Mówiąc prościej, negocjacje handlowe odbywają się zwykle między naszą firmą, a stroną zewnętrzną, czyli np. klientem lub partnerem biznesowym. Głównym czynnikiem w tym przypadku będą korzyści finansowe, czyli na przykład zdobycie ważnego kontraktu, uzgodnienie jakości i ceny produktu albo stworzenie harmonogramu dostaw towarów.

Gdzie i w jaki sposób możemy nauczyć się negocjować?

Sztuki negocjacji najlepiej jest uczyć się na co dzień. Wykorzystując ją w kontaktach z rodziną, jak i znajomymi, czy współpracownikami. Istnieją także specjalnie organizowane branżowe szkolenia. Negocjacje handlowe są niezwykle istotne w biznesie. Jeśli nie nauczymy się tej sztuki, nie osiągniemy wyznaczonych sobie celów. Dlatego właśnie warto zainwestować w profesjonalne warsztaty, dzięki którym my, a także nasi pracownicy, nauczymy się podstawowych technik negocjacji. Wystarczy wyszukać szkolenia handlowe Katowice, lub inne interesujące nas miasto i wybrać odpowiednie dla naszych potrzeb wydarzenie.

Negocjacje biznesowe – podstawowe style:

  • Miękki – polega na stworzeniu przyjaznej atmosfery i utrzymywaniu dobrych relacji między stronami. Ważniejsza niż uzyskanie profitów, staje się jakość relacji. Często kończy się poniesieniem strat, jednak zyskujemy zaufanie i lojalność drugiej strony, czyli np. klienta.
  • Twardy – polega na potraktowaniu drugiej strony jak przeciwnika, który staje nam na drodze do osiągnięcia celu. Nie liczy się jakość relacji, a jedynie osiągnięcie korzyści, np. finansowych. Stosuje się presję oraz ukrywa dolną granicę ustępstw. Można bardzo wiele zyskać, lecz także stracić klienta.
  • Rzeczowy – polega na połączeniu obu wymienionych wyżej stylów. Liczy się dla nas zarówno jakość relacji, jak i osiągnięcie celu. Określone i sztywne stanowisko łączy się z przyjazną atmosferą oraz rzeczowymi argumentami. Obie strony dążą do zadowalającego kompromisu. Jest najbardziej polecanym stylem w trakcie negocjacji biznesowych, ponieważ występuje najmniejsze ryzyko utraty klienta lub nie osiągnięcia wyznaczonego celu.