Jak sporządzić i kiedy należy złożyć deklaracje ZUS?

Jak sporządzić i kiedy należy złożyć deklaracje ZUS?

deklaracje zus

Jeśli prowadzimy firmę, musimy odprowadzać i rozliczać składki na ubezpieczenia społeczne, czyli emerytalne, chorobowe, wypadkowe i rentowe, a także ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy. Zatrudniając pracowników, musimy rozliczać też składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ewentualnie Fundusz Emerytur Pomostowych.

Deklaracje ZUS dzielą się na zgłoszeniowe i rozliczeniowe. Przedsiębiorcy zobowiązani się do składania ich podczas zakładania działalności, jak i przez cały okres jej prowadzenia.

Zgłoszeniowe deklaracje ZUS

(Powinny zostać złożone w terminie 7 dni od zatrudnienia pracownika lub zmiany danych.)

 • ZUS ZUA – formularz do zgłoszenia nowego pracownika, lub siebie, do ubezpieczeń, jeśli ta osoba objęta jest ubezpieczeniem społecznym,
 • ZUS ZZA – formularz do zgłoszenia siebie lub nowego pracownika do ubezpieczeń, jeśli osoba objęta jest jedynie ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • ZUS ZIUA – formularz stosowany do korekty danych identyfikacyjnych osoby zgłoszonej w formularzu ZUA lub ZZA,
 • ZUS ZCNA – formularz do zgłoszenia danych członków rodziny podatnika lub pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZWUA – formularz do wyrejestrowania osoby z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego lub obu.

Nie wiesz jak sporządzić deklarację ZUS? Skorzystaj z pomocy Biura rachunkowego INVESTO – Księgowa Miechów

Rozliczeniowe deklaracje ZUS

Rozliczeniowe deklaracje ZUS powinny zostać złożone w terminie:

 • do 5 dnia każdego miesiąca – jednostki i zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze,
 • do 10 dnia każdego miesiąca – osoby fizyczne, które opłacają składki tylko za siebie,
 • do 15 dnia każdego miesiąca – wszyscy pozostali płatnicy.

Działalność jednoosobowa:

 1. ZUS DRA – miesięczna deklaracja rozliczeniowa, która służy do rozliczania wszystkich składek i świadczeń.
  Jeśli prowadzimy działalność jednoosobową i nie zatrudniamy innych pracowników, nie składamy innych dokumentów, jedynie deklarację DRA. Ważny jest fakt, że deklarację tą musimy złożyć zarówno w przypadku standardowej wysokości składek, jak i w momencie gdy korzystamy z ulg, np. Ulga na start.

W przypadku firmy wieloosobowej:

Do deklaracji ZUS DRA, konieczne jest dołączenie raportów imiennych, za każdą z ubezpieczonych osób.

 • ZUS RCA – imienny raport o należnych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, oraz wypłaconych świadczeniach,
 • ZUS RZA – imienny raport o należnych składkach na ubezpieczenia zdrowotne, dla pracowników którzy mają inny tytuł do ubezpieczeń społecznych,
 • ZUS RSA – imienny raport o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek.

W jaki sposób złożyć deklarację do ZUSu, oraz co zrobić w przypadku błędu?

Możemy zrobić to osobiście, dostarczając dokumenty w formie papierowej lub drogą elektroniczną, bez wychodzenia z domu. Jedyną kwestią jest fakt, że jeśli rozliczamy się sami lub za 5 i mniej osób, możemy wybrać opcję pierwszą. W innym przypadku, jesteśmy zmuszeni do przekazywania dokumentów elektronicznie.

Jeśli zauważymy, że w złożonej już deklaracji popełniliśmy błąd, musimy przekazać do ZUSu odpowiednie dokumenty korygujące w terminie 7 dni od momentu, w którym zauważymy nieprawidłowość.

 

Investo – Biuro rachunkowe Miechów – kompleksowe usługi księgowe